Korpa

Korpa

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI

Bitanga.co je veb-sajt koji je u vlasnistvu i kojim upravlja Regggal d.o.o. (u daljem tekstu Regggal), kompanija registrovana u Novom Sadu pod matičnim brojem 21640891 i lokacijom u Pašićevoj 34. 21000 Novi Sad, Srbija.

Prilikom posete i/ili kupovine na bitanga.co veb-sajtu posetilac, odnosno, Kupac prihvata Opšte uslove kupovine. Želeći da obezbedimo svim kupcima najbolje moguće korisničko iskustvo koje je napravljeno u skladu sa zakonskim regulativama, savetujemo Vam da pročitate tekst koji sledi i upoznate se sa Opštim uslovima kupovine.

U ovom dokumentu se uređuju svi opšti uslovi kupovine koje bi Kupac trebalo da zna pre poručivanja proizvoda. Regggal d.o.o, kao Prodavac, zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja posetilaca bitanga.co veb-sajta, odnosno, kupaca izvrši izmene i dopune Opštih uslova kupovine.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU POSETILACA BITANGA.CO VEB-SAJTA I SAMOG SAJTA

Prilikom posete Bitanga.co veb-sajtu, putem prijave na BITANGA mejling listu (BITANGA newsletter), putem slanja imejla na adresu hello@bitanga.co i/ili kupovine proizvoda, posetioci sajta komunciraju sa ovlašćenim članovima Bitanga tima elektronskim putem, ostavljajući svoje podatke o ličnosti. Imajući ovo na umu, Regggal d.o.o. se obavezuje da će prikupljati, čuvati, obrađivati i štititi date podatke o ličnosti u skladu svrhom obrade tih podataka, zakonskim regulativama, kao i prateći dobre poslovne običaje. Samo ovlašćeni zaposleni koji su članovi Bitanga tima imaju pristup datim podacima.

SADRŽAJ NA STRANICAMA BITANGA VEB-SAJTA

Regggal d.o.o. kao Prodavac, zadržava pravo da u svakom momentu promeni sadržaj na bilo kojoj stranici bitanga.co veb-sajta. Dodatno, sadržaj prikazan na bitanga.co veb-sajtu predstavlja vlasništvo Regggal d.o.o, te se ne može bez saglasnosti kompanije distribuirati ili koristiti u bilo koje druge svrhe.

BITANGA.CO INTERNET PRODAVNICA I INTERNET POSLOVANJE

Deo Bitanga.co veb-sajta predstavlja internet prodavnica, koja je dužna da posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim, važećim zakonskim regulativama u Republici Srbiji. Sa ciljem obezbeđenja uspešne kupovine proizvoda, u narednom tekstu će detaljnije biti opisan Ugovor o kupoprodaji koji može biti zaključen između Kupca, odnosno, Vas, i Prodavca, odnosno, Reggal d.o.o, te će u daljem tekstu Kupac, označavati osobu koja želi da izvrši porudžbinu putem Bitanga.co veb-sajta, dok Prodava predstavlja Regggal d.o.o.

NARUČIVANJE PROIZVODA PUTEM BITANGA.CO VEB-SAJTA

Ukoliko Kupac želi da naruči proizvode koji su dostupni na Bitanga.co veb-sajtu, potrebno je da izvrši sledeće korake:

1. Upoznavanje sa Opštim uslovima kupovine na Bitanga.co veb-sajtu.
2. Upoznavanje sa osnovnim informacijama o Prodavcu.
3. Upoznavanje sa pravom jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji.
4. Upoznavanje sa pravima i obavezama Kupca.
5. Kreiranje narudžbine i unošenje podataka o ličnosti.
6. Pregled unesenih podataka o ličnosti i potvrda narudžbine.

KREIRANJE NARUDŽBINE I UNOŠENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Kreiranje narudžbine je složen ali intuitivan proces koji se sastoji od nekoliko koraka:

1. Odabir proizvoda koje Kupac želi da poruči.
2. Dodavanje proizvoda u internet “Korpu”.
3. Unos Kupčevih podataka o ličnosti, kako bi bila omogućena dostava odabranog proizvoda.
4. Potvrda narudžbine.

ODABIR PROIZVODA

Internet prodavnica koja se nalazi na Bitanga.co veb-sajtu dostupna je svim posetiocima, 24 časa dnevno, tokom svih dana godine. U slučaju određenih tehničkih problema, ovaj veb-sajt može biti kraći vremenski period nedostupan, o čemu je Prodavac dužan da obavesti sve posetioce ovog sajta.

Odabir proizvoda Kupac vrši pretragom proizvoda koji se nalaze na Bitanga.co veb-sajtu. Proizvodi su kategorisani prema polu, odnosno, kao muška i ženska odeća, kao i po odevnim predmetima kojima pripadaju.

Cene proizvoda su jasno date na stranicama datih proizvoda u BITANGA internet prodavnici. Prodavac zadržava pravo promene ovih cena bez prethodnog obaveštavanja Kupca, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla u svom asortimanu, u svakom trenutku.

Takođe, nijanse i boje proizvoda postavljenih na Bitanga.co veb-sajtu mogu varirati u zavisnosti od displeja preko kog Kupac vrši izbor artikala za kupovinu. Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane boje na Bitanga.co veb-sajtu i stvarne boje proizvoda.

DODAVANJE PROIZVODA U KUPČEVU INTERNET “KORPU”

Nakon što Kupac odluči koji proizvod želi da poruči, potrebno je da, poseti stranicu odabranog proizvoda, na toj stranici odabete veličinu proizvoda, a zatim klikne na dugme “DODAJ U KORPU”. Lista svih željenih proizvoda koje Kupac želi da poruči biće prikazana kada Kupac klikne na opciju “Korpa”, koja se nalazi u gornjem desnom uglu, te Kupac može povećavati količine proizvoda po želji.

Ukoliko se Kupac predomisli, tačnije, ne želi da poruči proizvod koji se nalazi u korpi, postoji mogućnost brisanja proizvoda iz korpe.

Gledajući listu željenih arikala koju Kupac želi da poruči, Kupcu se pruža mogućnost da unese kupon kod i na taj način ostvari popust prilikom kupovine.

KREIRANJE PORUDŽBINE

Kreiranje porudžbine vrši se tako što Kupac stisne na dugme “NASTAVITE NA PLAĆANJE”, koje se nalazi ispod liste željenih proizvoda. Nakon odabira ovog dugmeta, Kupac je odveden na stranicu na kojoj je potrebno da pruži svoje podatke o ličnosti.

Stranica pod nazivom “Plaćanje” predstavlja predposlednji korak prilikom Kupčevog poručivanja proizvoda, a na ovoj stranici je potrebno da Kupac ispiše sledeće podatke:

– Osnovne lične podatke (ime, prezime),
– Osnovne kontakt podatke (broj telefona, adresa prebivališta/adresa isporuke i imejl adresa).

Nakon što je Kupac uneo sve potrebne podatke, potrebno je da klikne na dugme “ZAVRŠI NARUDŽBINU”, kako bi Kupčeva porudžbina bila registrovana u Bitanga sistemu. Pre nego što Kupac klikne na ovo dugme, savetuje se provera podataka, kako bi pravovremeno i što efikasnije pošiljka bila isporučena Kupcu.

Nakon što je Kupčeva narudžbina kompletirana, na imejlu adresu koju je Kupac dao prilikom kreiranja porudžbine, biće poslat imejl o potvrdi porudžbine.

PREGLED KUPČEVE PORUDŽBINE, POTVRDA O NJENOJ ISPRAVNOSTI I PRAĆENJE NARUDŽBENICE

Nakon što je proizvod poručen i nakon što je porudžbina registrovana u Bitanga bazi podataka, a imejl o potvrdi porudžbine poslat Kupcu, Prodavac vrši dodatni pregled Kupčeve porudžbine.

Prodavac, odnosno, Reggal d.o.o. je u obavezi da još jednom, u što kraćem vremenskom roku proveri istinitost raspoloživosti poručenog artikla. Ukoliko su dati uslovi za kupovinu obezbeđeni, Prodavac prihvata ponudu za zaključenje Ugovora o kupoprodaji. Ugovor se smatra zaključenim nakon što je istinitost narudžbine proverena od strane prodavca. Ukoliko ovi uslovi za kupovinu nisu obezbeđeni, Prodavac je u obavezi da u roku od 24 sata obavesti Kupca ukoliko nije moguća isporuka poručenog proizvoda, kao ni zaključenje Ugovora o kupoprodaji.

Nakon što je Prodavac uveren u istinost narudžbine, tj. da su svi uslovi kupovine obezbeđeni, narudžbina se dalje obradjuje, a sam proizvod će biti poslat do dva radna dana od momenta kada se Prodavac uverio da će Ugovor o kupoprodaji biti ostvaren.

Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da obezbedi novčana sredstva za poručeni artikal, odnosno da plati kupoprodajnu cenu, slanjem obaveštenja putem imejla na adresu hello@bitanga.co postoji mogućnost da Ugovor u kupoprodaji ne bude zaključen. Nakon prispeća datog obaveštenja i Prodavčeve potvrde da je porudžbina otkazana, te da se Ugovor o kupoprodaji smatra ništavnim, prethodno spomenuti Ugovor neće biti zaključen. Nakon što Prodavac putem imejl obaveštenja saopšti da je porudžbina otkazana, smatra se da Ugovor u kupoprodaji nije zaključen.

DOSTAVA I PLAĆANJE NARUDŽBINE

Dostavu Kupčevih pošiljki pošiljki vrši poslovni partner Prodavca, nezavisna kurirska služba DExpress. Porudžbine koje su prihvaćene na bitanga.co veb-sajtu mogu biti dostavljene samo na teritoriji Republike Srbije.

Troškove dostave plaća Kupac, zajedno sa poručenim proizvodom ili proizvodima i kupoprodajnu cenu uvećanu za vrednost dostave plaća kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Vrednost dostave se obračunava na osnovu lokacije na koju se artikal šalje, kao i od težine i veličine samog proizvoda. Najčešće, vrednost dostave iznosi 250 dinara. 

Kurirska služba DExpress je zadužena za isporuku poručenog proizvoda na adresu isporuke, po principu “danas za sutra” 一 u odnosu na dan kada se proizvod pošalje, sutra bi trebalo da se nađe na adresi isporuke koju je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine. Nakon prispeća porudžbine, savetuje se da Kupac sačuva maloprodajni račun izdat od strane Prodavca, u slučaju zamene proizvoda. Okvirno vreme za koje će pošiljka biti uručena kupcu je 2 do 3 radna dana od momenta validacije porudžbine i definisanja da postoji mogućnost da se Ugovor o kupoprodaji izvrši.

ZAMENA ROBE

Kupac može da zatraži zamenu proizvoda 30 dana od prijema samog proizvoda, bilo da je u pitanju zamena veličine proizvoda ili zamena samog modela proizvoda. Ukoliko Kupac želi da izvrši zamenu prozivoda, potrebno je da kontaktira Prodavca putem imejl adrese hello@bitanga.co, kako bi Prodavac blagovremeno bio obavešten o mogućnosti zamene. Zamenski proizvod mora imati istu ili veću vrednost od proizvoda koji se menja, a troškove zamene snosi kupac.

U slučaju zamene proizvoda, Kupac je u obavezi da robu vrati u originalnom pakovanju, odnosno, ambalaži, bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac može odustati od zamene proizvoda.

POVRAT ROBE I RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac može izvršiti povrat robe, i tim postupkom raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema date robe.

Ukoliko Kupac želi da raskine Ugovor o kupoprodaji, tako što će vratiti poslatu robu, Kupac je dužan da o tome obavesti Prodavca, slanjem imejl obaveštenja prodavca na adresu hello@bitanga.co, u prethodno spomenutom vremenskom roku.

U slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji, Kupac je u obavezi da istu robu vrati u originalnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati novčani iznosi koji je Kupac dao Prodavcu prilikom kupovine. Dodatno, sve troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

U slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja da Kupac želi da raskine Ugovor, ukoliko je uslov da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u originalnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

REKLAMACIJE PROIZVODA

Kupac može ostvariti pravo na reklamaciju zbog bilo kojih nedostaka koji se tiču samog proizvoda, odnosno ukoliko roba nije dospela Kupcu u onom stanju kako je dogovoreno u Ugovoru o kupoprodaji.

Prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji, kada je u pitanju poslata roba, pretpostavlja se da:

– Roba odgovara opisu koji je Prodavac pružio na veb-sajtu.
– Roba ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe date vrste.
– Roba ima svojstva potrebna za upotrebu za koju je Kupac nabavlja,
– Roba po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe date vrste i što Kupac može da očekuje na osnovu obećanja koje je Prodavac pružio o svojstvu te robe.

Kupac reklamaciju može izjaviti Prodavcu slanjem imejl obaveštenja na adresu hello@bitanga.co, uz istovremeno dostavljanje proizvoda, odnosno, robe Prodavcu, koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Reklamaciju se može izjaviti u roku od 2 godine od dana prijema robe, uz originalan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe. Prodavac je dužan reši reklamaciju 15 dana od Kupčevog podnošenja reklamacije.

Prilikom Kupčevog slanja obaveštenja Prodavcu i nakon što se utvrdi da poslata roba ima nedostatak, Kupac ima mogućnost da izabere da li želi da zameni robu za neki drugi artikal ili zahteva povrat novca.

Ukoliko Kupac odluči da želi da zameni robu, proizvod koji će se poslati Kupcu mora biti iste ili veće vrednosti u odnosu na artikal koji Kupac želi da zameni.

Ukoliko Kupčevo podnošenje reklamacije predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, Prodavac može da zahteva umenjenje cene proizvoda ili da izjavi da želi da raskine Ugovor o kupoprodaji. U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju Kupac prihvati, vrati Kupcu u roku od 14 dana. Takođe, Kupac ima pravo da raskine Ugovor o kupoprodaji ukoliko Prodavac ne otkloni nedostatak na robi u roku od 14 dana, ali nema pravo da raskida Ugovor o kupoprodaji ukoliko je nedostatak na robi neznatan (ukoliko je došlo od Kupčeve zabune u odnosu na boju proizvoda, odnosno, da boja dospelog proizvoda nije ista kao boja proizvoda na Over.rs veb-sajtu i slično).

Troškove povrata robe u slučaju reklamacije snosi Prodavac.